Ponuku keramického kameniva nájdete na tomto odkaze.

Keramické kamenivo Liapor

Liapor je ľahký granulát z expandovaných ílov pre stavebné účely, všeobecne známy ako keramzit. Takmer guľaté zrná rôznych veľkostí sú ľahké a neobyčajne pevné. Sú chemicky stále a ekologické.

Keramické kamenivo Liapor

Liapor je skvelou náhradou bežného kameniva. Pre svoje tepelnoizolačné kvality je ideálny na zásyp stropov alebo striech, ako vyrovnávací podsyp podláh, do ľahkých tepelnoizolačných betónov a mált a mnoho ďalších využití.

Suché plávajúce podlahy s Liaporom

Liapor je ideálny suchý vyrovnávací podsyp pod podlahové dosky plávajúcich podláh. Stavba podláh suchou cestou je veľmi populárna pri novostavbách, ale skvele sa hodí aj pre rekonštrukciu podláh.

Výhody vyrovnania podlahy podsypom z Liaporu:

 • Nízke zaťaženie konštrukcie – Liapor je veľmi ľahké kamenivo, zásyp predstavuje podstatne menšiu záťaž na konštrukciu ako betón
 • Dokonalé vyplnenie nerovností – sypký Liapor vyplní každú medzeru
 • Rýchly a celkom suchý proces – pokládka suchej podlahy pomocou Liaporu sa zaobíde bez vody
 • Výborná tepelná i akustická izolácia
 • Podlaha je okamžite pochôdzna – nie je potrebné čakať a môžte pokračovať v ďalších prácach
 • Ľahká manipulácia s materiálom – Liapor je balený do 50 l vriec
Podsyp plávajúcej podlahy na betónovom strope

Podsyp plávajúcej podlahy na betónovom strope.

Podsyp plávajúcej podlahy na trámovom strope

Podsyp plávajúcej podlahy na trámovom strope.

Podsyp plávajúcej podlahy na trámovom strope s kročajovou izoláciou

Podsyp plávajúcej podlahy na trámovom strope s kročajovou izoláciou.

Podsyp plávajúcej podlahy s uložením siete

Podsyp plávajúcej podlahy s uložením sietí.

Zásyp pod betónovú podlahu

Zásyp pod betónovú podlahu.

Ľahký izolačný zásyp stropov

Liapor predstavuje efektívne a jednoduché riešenie izolačných a výplňových zásypov drevených trámových stropných konštrukcií, betónových stropov, alebo stropov z nosníkov.

Na rozdiel od tradičných izolačných materiálov neobsahuje zásyp z Liaporu žiadne vlákna. Naviac má celú radu ďalších vynikajúcich vlastností:

 • jednoduchosť
 • vysoká tepelná a zvuková izolácia
 • nehorľavosť
 • difúzna priepustnosť
 • objemová stabilita
 • odolnosť proti korózii
Zásyp trámového stropu s uložením rozvodu sietí

Zásyp trámového stropu s uložením rozvodu sietí.

Zásyp trámového stropu pod podlahové dosky

Zásyp trámového stropu pod podlahové dosky.

Zásyp klenby pod betónovou podlahou

Zásyp klenby pod betónovou podlahou.

Zásyp betónového stropu pod drevenou podlahou

Zásyp betónového stropu pod drevenou podlahou.

Ľahký, tepelnoizolačný betón

Liapor Mix je zmes pre jednoduchú prípravu ľahkého betónu. Okrem nízkej objemovej hmotnosti prináša mnoho výhod v celej rade aplikácií – ľahký betón, tepelnoizolačný betón, drenážny betón pri rekonštrukcii podláh bez dilatačných škár, realizácii podláh s podlahovým kúrením, ochrane inžinierskych sietí, rekonštrukcii keramických a klenbových stropov, izolačných vrstvách, ľahkých výplňových a vyrovnávacích vrstvách.

Výhody betónu Liapor Mix

 • tepelnoizolačný materiál – súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,14 Wm-1 K-1
 • nízka objemová hmotnosť – len 600 kg/m3
 • deklarovaná pevnosť zásypu v tlaku – 2 MPa
 • nehorľavý a žiaruvzdorný materiál – stupeň horľavosti A1
 • ekologicky nezávadný – anorganický, čisto prírodný keramický materiál
 • rýchloschnúci – po siedmich dňoch je zostatková vlhkosť 5 cm hrubej vrstvy menej než 7 %