Špeciálny izolačný systém SkamoWall

SkamoWall je kompletný systém na izoláciu interiéru. Kľúčovým prvkom systému sú kremičitano-vápenaté dosky, ktoré majú jedinečné vlastnosti. S ďalšími produktami ako odstraňovač plesní, lepidlo, omietka a farba vytvoríte dokonalú stenu.

Systém SkamoWall

Prečo SkamoWall?

SkamoWall je nový, prelomový izolačný systém. Kremičitano-vápenaté dosky regulujú vlhkosť v miestnosti a zabraňujú vzniku a rastu plesní. Je to obzvlášť vhodné pre:

  • miestnosti s výkyvmi teploty
  • vlhké miestnosti ako kúpeľne, pivnice a pod.
  • miestnosti, v ktorých sa vyskytujú tepelné mosty

SkamoWall dosky absorbujú vlhkosť z interiéru na princípe difúzie. Po zvýšení vlhkosti v doske je vlhkosť kapilárne odvádzaná smerom od zdroja na vonkajšiu stenu. Keď sa naopak zvýši vlhkosť na vonkajšej strane dosky, vlhkosť je kapilárne odvádzaná do miestnosti, až kým nenastane rovnovážny stav a povrch dosky nevyschne.

Princíp bežnej steny

Pri bežných stavebných riešeniach preniká vlhkosť do muriva a začnú sa objavovať plesne.

Princíp SkamoWall Board

Dosky SkamoWall osadené na stenách sú schopné absorbovať vlhkosť a kontrolovane ju uvoľňovať.

SkamoWall vhodné materiály

Systém SkamoWall je vhodný ako izolácia nielen pre tehlové konštrukcie, ale aj pre steny z pórobetónových tvárnic a ostatných konštrukčných materiálov okrem dreva.

Kremičitano-vápenaté dosky a ich výhody

Ochrana proti plesniam
Technologický ústav testoval schopnosť
systému zabrániť rastu plesní. Sedem
týždňov po inštalácii systému SkamoWall neexistovala žiadna známka rastu plesní na jeho povrchu.

Výnimočné izolačné vlastnosti
Systém SkamoWall znižuje spotrebu
energie až o 70 % v porovnaní s bežnou, neizolovanou tehlovou stenou.

Protipožiarna ochrana
Požiarna odolnosť dosiek SkamoWall
Board je podľa Európskeho systému
klasifikácie požiarov EN 13 501 klasifikovaná ako najvyššia požadovaná úroveň A1. To znamená, že dosky SkamoWall Board sú klasifikované ako nehorľavý materiál.

Jednoduché opracovanie
Dosky SkamoWall Board sa ľahko režú a opracovávajú použitím bežného ručného náradia.

Rýchla montáž
Systém SkamoWall sa inštaluje rýchlo a jednoducho.

Montáž skrutkami
Dosky SkamoWall Board je možné pripevniť pomocou skrutiek a nie sú potrebné žiadne hmoždinky ani iné kotviace prvky.