EKONOMICKÉ

Vykurovanie domu – ako sa zorientovať

Najväčšia položka pre každú domácnosť, ale aj firmu je vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody (TUV). Preto jedným z hlavných rozhodujúcich faktorov je cena. Cena paliva – prevádzka a cena vstupných nákladov – počiatočná investícia. Pri porovnávaní palív a nákladov na vyrobené teplo by sme mali poznať aj účinnosť zariadení.

Ako ušetriť na vykurovaní domu nám napovie tabuľka – porovnanie cien tepla z hľadiska druhu paliva. Ceny paliva sú vyberané z reálnych ponúk na internete zo dňa 26.03.2015, údaje o výhrevnosti boli poskytnuté pri popise paliva a zároveň sú aj všeobecne známe (+/- 0,5 MJ/kg). Ceny jednej kWh za plyn a elektrinu sme použili z cenníkov dodávateľov, ktoré obsahujú všetky poplatky.

Druh paliva
(zdroj tepla)
Cena palivaVýhrevnosťVýroba teplaCena teplaSpotreba štand. rodinného domu
cca 150 kWh / m² / rok
Ročné náklady
pri vykurovaní 100 m²
€ / kgMJ / kgkWh / kg€ / kWh€ / m² / rok
drevo0,11154,170,0263,92392
uhlie čierne0,22298,060,0274,10410
uhlie hnedé0,16185,000,0324,80480
brikety0,17195,280,0324,83483
pelety0,24195,280,0456,79679
koks0,35267,220,0487,27727
plyn0,0497,35735
elektrina0,15222,802280

Zdroj: http://meraservice.sk/porovnanie-cien-tepla-z-hladiska-druhu-paliva/

V tabuľke uvádzame ceny určitých druhov paliva vo vzťahu k stupňu využitia a podľa toho môžeme konštatovať, že pelety sú z hľadiska cien a miery využitia najvhodnejšie palivo.

Úspora na vykurovaní peletami oproti plynu je 15-25% (v závislosti na kvalite a cene peliet, účinnosti kotla na pelety a cene plynu v danej krajine). Ďalšiu úsporu paliva až o 20% (pri kúrení pevným palivom) môžeme dosiahnuť inštalovaním akumulačnej nádoby do systému a zároveň pripravovať TUV.

EKOLOGICKÉ

Pelety sú produkt vyrábaný z drevnej hmoty, ktorá vzniká pri spracovaní dreva /pred 20 rokmi odpad/ – pri rozumnom hospodárení s lesom je to trvalo udržateľný zdroj energie.

Pelety sú CO2 neutrálne a produkujú pri procese horenia nízku hladinu NOx, SOx – to znamená, že pelety významne prispievajú k znižovaniu skleníkového efektu. Teplota spalín pri peletách je okolo 120 C, pri dreve minimálne 300 C, t.z. že pri spaľovaní dreva ide veľké množstvo tepelnej energie do spalín  atmosféry a táto sa nevyužíva.

Pri spaľovaní peliet sa uvoľňuje CO2 rovnajúce sa množstvu dreva použitého počas rastu.

Pelety sú veľmi efektívne a výhrevné palivo. Cena a komfort vykurovania peletami sa približuje zemnému plynu. Pri horení kvalitných peliet vzniká minimum popola – 1 kg peliet = 7 – 8 g popola. Sú najlacnejším v porovnaní s inými druhmi paliva, stupeň využitia je 94 %, v porovnaní s drevom 65 – 75 % pri zohľadnení vlhosti dreva.

Stupeň využitia:
drevo 65 – 75 %, pelety – 94 %, vykurovací olej – 90 %, elektrika – 100 %, plyn – 90 %, uhlie – 60 %

Pelety – aby boli maximálne ekonomické a ekologické zároveň:
– by mali byť lokálnym zdrojom (šetrenie na preprave – emisie)
– tým podporujú lokálnu zamestnanosť, ale hlavne energetickú nezávislosť
– spracúvajú len drevnú hmotu, nie drevo samotné

Najlacnejšia varianta kúrenia na pelety z hľadiska počiatočných nákladov sú peletové kachle. Tu sú ich výhody:
– ľahká a rýchla inštalácia – odporúčame skúseným kúrenárom
–  jednoduché a intuitívne ovládanie
– automatické zapínanie aj vypínanie (rozpaľovanie a vyhasínanie)
– možnosť ovládať  diaľkovým ovládaním, cez termostat alebo cez smartphone
– nemá veľké požiadavky na priestor – nepotrebuje kotolňu- môžete ho inštalovať  napr. v izbe
– pelety sú najlacnejším a veľmi ekologickým palivom

UPOZORNENIE! Žiadna z našich peletových pecí a kotlov nesmie byť pripojená do toho istého dymovodu (komína) ako iný spotrebič, či už na plyn alebo pevné palivo. MUSÍ MAŤ SAMOSTATNÝ KOMÍN.

V peletových kachliach a kotloch Brikona odporúčame používať výhradne pelety zakúpené u nás, nakoľko ich dlhodobo testujeme.